بازیابی کلمه عبور

کاربر گرامی!

این سامانه جهت ارائه خدمات غیر حضوری به پیمانکاران و نامین کنندگان شرکت سهامی ذوب آهن راه اندازی گردیده است. نام کاربری ، کد پیمانکاری شما و کلمه عبور مربوطه میباشد که در سامانه ثبت و ویرایش اطلاعات تامین کنندگان و یا در سامانه استعلامها(ورود از طریق کد تامین کننده) به شما اختصاص داده شده است.

تذکر مهم: اطلاعات قابل نمایش از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ تا امروز میباشد.